เครื่องเชื่อมไฟฟ้า แอม-เวลด์ ดีซี-ทิก-มินิ-150

เครื่องเชื่อมไฟฟ้า แอม-เวลด์ ดีซี-ทิก-มินิ-150 เครื่องเชื่อมไฟฟ้า แอม-เวลด์ ดีซี-ทิก-มินิ-150

เครื่องเชื่อมไฟฟ้า แอม-เวลด์ ดีซี-ทิก-มินิ-150 ควบคุมด้วยไทริเตอร์ / AM-WELD DC TIG AM-MINI-150

 41,500.00  บาท