ชุดหัวเชื่อม และ หัวตัดแก๊ส

WT23-7ก้านเชื่อมแก๊ส WT23-7ก้านเชื่อมแก๊ส

WT23-7ก้านเชื่อมแก๊ส ความยาวก้าน 170 mm.

 180.00  บาท
WT23-6ก้านเชื่อมแก๊ส WT23-6ก้านเชื่อมแก๊ส

WT23-6ก้านเชื่อมแก๊ส ความยาวก้าน 140 mm.

 180.00  บาท
WT23-5ก้านเชื่อมแก๊ส WT23-5ก้านเชื่อมแก๊ส

WT23-5 ก้านเชื่อมแก๊ส ความยาวก้าน 140 mm.

 145.00  บาท
WT23-4ก้านเชื่อมแก๊ส WT23-4ก้านเชื่อมแก๊ส

WT23-4ก้านเชื่อมแก๊ส ความยาวก้าน 140 mm.

 145.00  บาท
WT23-3ก้านเชื่อมแก๊ส WT23-3ก้านเชื่อมแก๊ส

WT23-3ก้านเชื่อมแก๊ส ความยาวก้าน 120mm.

 110.00  บาท
WT23-2ก้านเชื่อมแก๊ส WT23-2ก้านเชื่อมแก๊ส

WT23-2ก้านเชื่อมแก๊ส ความยาวก้าน 120 mm.

 110.00  บาท
WT23-1ก้านเชื่อมแก๊ส WT23-1ก้านเชื่อมแก๊ส

WT23-1ก้านเชื่อมแก๊ส ความยาวก้าน 120mm.

 110.00  บาท
WT23-0 ก้านเชื่อมแก๊ส WT23-0 ก้านเชื่อมแก๊ส

WT23-0 ก้านเชื่อมแก๊ส ความยาวก้าน 120 mm.

 110.00  บาท
MF4320 ข้อต่อตัวสั้น MF4320 ข้อต่อตัวสั้น

MF4320 ข้อต่อตัวสั้น

 430.00  บาท