fjrigjwwe9r1ShopSubCat:ShopSubCat_Descriptionชุดหัวเผาใช้แก๊ส"> fjrigjwwe9r1ShopSubCat:ShopSubCat_Keywordชุดหัวเผาใช้แก๊ส"> ชุดหัวเผาใช้แก๊ส fjrigjwwe9r1ShopSubCat:ShopSubCat_Descriptionชุดหัวเผาใช้แก๊ส"/>

ชุดหัวเผาใช้แก๊ส

ชุดหัวเผาใช้แก๊ส L.P.G. HTT-150 ชุดหัวเผาใช้แก๊ส L.P.G. HTT-150

ชุดหัวเผาใช้แก๊ส L.P.G. ประกอบด้วย หัวเผาขนาด 30 mm 35mm 50 mm 70 mm (4 หัว) ด้ามพร้อมวาล์ว ยาว 410 mm , สายแก๊สพร้อมข้อต่อ ยาว 2.10 M แกนต่อวาล์วพร้อมแป้นเกลียว , บรรจุในแผงพลาสติก

 1,650.00  บาท
ชุดหัวเผาใช้แก๊ส L.P.G. HTT-60 ชุดหัวเผาใช้แก๊ส L.P.G. HTT-60

ชุดหัวเผาใช้แก๊ส L.P.G. ประกอบด้วย หัวเผาขนาด 28 mm (1 หัว) , ด้ามพร้อมวาล์ว ยาว 240 mm สายแก๊สพร้อมข้อต่อ ยาว 1.60 M , แกนต่อวาล์วพร้อมแป้นเกลียว , บรรจุในแผงพลาสติก

 1,300.00  บาท
ชุดหัวเผาใช้แก๊ส L.P.G. HT-D50-510 ชุดหัวเผาใช้แก๊ส L.P.G. HT-D50-510

ชุดหัวเผาใช้แก๊ส L.P.G. ชุดหัวเผา ขนาด 50 mm ด้ามยาว -510 mm พร้อมตัวสปาร์คไฟหัวเผา

 1,050.00  บาท
 ชุดหัวเผาใช้แก๊ส L.P.G. HT-D35-300 ชุดหัวเผาใช้แก๊ส L.P.G. HT-D35-300

ชุดหัวเผาใช้แก๊ส L.P.G. ชุดหัวเผาพร้อมด้าม ชุดหัวเผา ขนาด 35 mm ด้ามยาว -300 mm

 970.00  บาท
ชุดหัวเผาใช้แก๊ส L.P.G. HT-DP50 ชุดหัวเผาใช้แก๊ส L.P.G. HT-DP50

ชุดหัวเผาใช้แก๊ส L.P.G. เฉพาะหัวเผา ขนาด 50mm

 300.00  บาท
ชุดหัวเผาใช้แก๊ส L.P.G HT-DP35 ชุดหัวเผาใช้แก๊ส L.P.G HT-DP35

ชุดหัวเผาใช้แก๊ส L.P.G. เฉพาะหัวเผา ขนาด 35mm

 240.00  บาท
ชุดหัวเผาใช้แก๊ส L.P.G.HT-AG100 ชุดหัวเผาใช้แก๊ส L.P.G.HT-AG100

ชุดหัวเผาแบบปืน โอโต ชุดหัวเผ่า แบบปืนมีที่จุดไฟในตัว ปากพ่นเป็นแบบ แบนกว้าง (15X85mm) สามารถจุดไฟและจ่ายแก๊สได้พร้อมในขณะที่เหนี่ยวไก

 3,300.00  บาท
ชุดหัวเผาใช้แก๊ส L.P.G. HT-C200 ชุดหัวเผาใช้แก๊ส L.P.G. HT-C200

แกนต่อวาล์วพร้อมแป้นเกลียว

 380.00  บาท