fjrigjwwe9r1ShopSubCat:ShopSubCat_Descriptionปากกาจับชิ้นงานตั้งโต๊ะ "> fjrigjwwe9r1ShopSubCat:ShopSubCat_Keywordปากกาจับชิ้นงานตั้งโต๊ะ "> ปากกาจับชิ้นงานตั้งโต๊ะ fjrigjwwe9r1ShopSubCat:ShopSubCat_Descriptionปากกาจับชิ้นงานตั้งโต๊ะ "/>

ปากกาจับชิ้นงานตั้งโต๊ะ

ปากกาจับชิ้นงานตั้งโต๊ะ รุ่น Series-IR  ปากกาจับชิ้นงานตั้งโต๊ะ รุ่น Series-IR

ปากกาจับชิ้นงานตั้งโต๊ะ รุ่น Series-IR ขนาด8" - ผลิตจากเหล็ก S.G. Ductile เหล็ก Grey Iron มีคุณสมบัติในการรองรับแรงได้ดี มีความแข็งแรงทนทานภายใต้แรงบีบอัด - ชิ้นส่วนผลิตด้วยเครื่อง CNC ช่วยให้ หมุนปาก ปิด-เปิด ได้รวดเร็ว ไม่ติดขัด

 3,600.00  บาท
ปากกาจับชิ้นงานตั้งโต๊ะ รุ่น Series-IR ปากกาจับชิ้นงานตั้งโต๊ะ รุ่น Series-IR

ปากกาจับชิ้นงานตั้งโต๊ะ รุ่น Series-IR ขนาด6" - ผลิตจากเหล็ก S.G. Ductile เหล็ก Grey Iron มีคุณสมบัติในการรองรับแรงได้ดี มีความแข็งแรงทนทานภายใต้แรงบีบอัด - ชิ้นส่วนผลิตด้วยเครื่อง CNC ช่วยให้ หมุนปาก ปิด-เปิด ได้รวดเร็ว ไม่ติดขัด

 2,600.00  บาท
ปากกาจับชิ้นงานตั้งโต๊ะ รุ่น Series-IR ปากกาจับชิ้นงานตั้งโต๊ะ รุ่น Series-IR

ปากกาจับชิ้นงานตั้งโต๊ะ รุ่น Series-IR ขนาด5" - ผลิตจากเหล็ก S.G. Ductile เหล็ก Grey Iron มีคุณสมบัติในการรองรับแรงได้ดี มีความแข็งแรงทนทานภายใต้แรงบีบอัด - ชิ้นส่วนผลิตด้วยเครื่อง CNC ช่วยให้ หมุนปาก ปิด-เปิด ได้รวดเร็ว ไม่ติดขัด

 2,100.00  บาท
ปากกาจับชิ้นงานตั้งโต๊ะ รุ่น Series-IR ปากกาจับชิ้นงานตั้งโต๊ะ รุ่น Series-IR

ปากกาจับชิ้นงานตั้งโต๊ะ รุ่น Series-IR ขนาด4" - ผลิตจากเหล็ก S.G. Ductile เหล็ก Grey Iron มีคุณสมบัติในการรองรับแรงได้ดี มีความแข็งแรงทนทานภายใต้แรงบีบอัด - ชิ้นส่วนผลิตด้วยเครื่อง CNC ช่วยให้ หมุนปาก ปิด-เปิด ได้รวดเร็ว ไม่ติดขัด

 1,300.00  บาท
ฐานรองปากกาจับชิ้นงาน ฐานรองปากกาจับชิ้นงาน

ฐานรองปากกาจับชิ้นงาน ขนาด 8"

 500.00  บาท
ฐานรองปากกาจับชิ้นงาน ฐานรองปากกาจับชิ้นงาน

ฐานรองปากกาจับชิ้นงาน ขนาด 6"

 390.00  บาท
ฐานรองปากกาจับชิ้นงาน ฐานรองปากกาจับชิ้นงาน

ฐานรองปากกาจับชิ้นงาน ขนาด 5"

 330.00  บาท
ฐานรองปากกาจับชิ้นงาน ฐานรองปากกาจับชิ้นงาน

ฐานรองปากกาจับชิ้นงาน ขนาด 4"

 290.00  บาท
ปากกาจับชิ้นงานตั้งโต๊ะ ปากกาจับชิ้นงานตั้งโต๊ะ

ปากกาจับชิ้นงานตั้งโต๊ะ (BENCH VISE) รุ่น BV/FS มาตรฐานโปแลนด์ ขนาด 8"

 4,300.00  บาท
ปากกาจับชิ้นงานตั้งโต๊ะ ปากกาจับชิ้นงานตั้งโต๊ะ

ปากกาจับชิ้นงานตั้งโต๊ะ (BENCH VISE) รุ่น BV/FS มาตรฐานโปแลนด์ ขนาด6"

 3,050.00  บาท
ปากกาจับชิ้นงานตั้งโต๊ะ ปากกาจับชิ้นงานตั้งโต๊ะ

ปากกาจับชิ้นงานตั้งโต๊ะ (BENCH VISE) รุ่น BV/FS มาตรฐานโปแลนด์ ขนาด 5"

 2,360.00  บาท
ปากกาจับชิ้นงานตั้งโต๊ะ ปากกาจับชิ้นงานตั้งโต๊ะ

ปากกาจับชิ้นงานตั้งโต๊ะ (BENCH VISE) รุ่น BV/FS มาตรฐานโปแลนด์ ขนาด 4"

 1,400.00  บาท
ปากกาจับชิ้นงานตั้งโต๊ะ ปากกาจับชิ้นงานตั้งโต๊ะ

ปากกาจับชิ้นงานตั้งโต๊ะ (BENCH VISE) รุ่น BV/FS มาตรฐานโปแลนด์ ขนาด 3"

 1,200.00  บาท